Įrengėme funkcionalias kiemo drenažo sistemas, vandentiekio ir kanalizacijos prijungimą prie miesto tinklų ir vandentiekio įvado privedimą prie pastato. Modernios technikos ir naujų technologijų dėka – darbus atliekame atviru arba uždaru kryptinio gręžimo būdu. Darbų atlikimo metu žemės paviršių suardome tik tiek, kiek reikia įvykdyti hidro inžineriniams darbams. Vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdynus tiesiame po žeme, todėl išsaugome gražią aplinką.